Acest anunț a expirat

Sef serviciu

ANUNŢ EXPIRAT pe 31 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Sef serviciu la Casa Judeteana de Pensii Cluj:

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef serviciu – Casa Locala de Pensii Turda din cadrul Casei Judetene de Pensii Cluj.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice sau administratie publica;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 14 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisa;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul ANFP in termen de 20 zile si trebuie sa contina:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificata;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere);
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere/adeverinta care atesta ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Bibliografia necesara in vederea sustinerii concursului poate fi parcursa aici.

Constitutia Romaniei
Legea nr.188 / 1999 privind Statutul Functionarilor Publici (republicata si actualizata).
Legea nr.7 / 2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata si actualizata
Legea nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr.257/2011-Privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea Guvernului 118/2012 –Statutul Casei Nationale de Pensii Publice
.Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania
Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice
Ordin nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu
Legea 554/2004 (actualizata) contenciosului administrativ;
Legea nr.134/2010 (republicata) (actualizata) privind codul de procedura civila;
Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public;
Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
Legea 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

Relatii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici din bd. Mircea Voda, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucuresti, precum si la numarul de telefon 0374/112.726.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Cluj-Napoca, județul Cluj:

Vezi toate locurile de muncă din Cluj-Napoca

  f @