Acest anunț a expirat

Secretar al comunei

ANUNŢ EXPIRAT pe 30 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Secretar al comunei la Primaria Comunei Barcanesti:

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Barcanesti, judetul Ialomita.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management, ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 10 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisa;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul ANFP in termen de 20 zile si trebuie sa contina:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificata;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere);
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere/adeverinta care atesta ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Bibliografia necesara in vederea sustinerii concursului poate fi parcursa aici.

Legea 215/2001 – a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
Hotarirea de Guvern 611/2008 – privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea 7/2004 – privind Codul de conduita al functionarilor publici,republicata.
Legea 393/2004 – privind Statutul alesilor locali , actualizata.
Ordonanta de Guvern 35/2002 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale , actualizata.
Legea 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica.
Legea 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordonanta de Guvern 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordonanta de Guvern 33/2002 – privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale , cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici din bd. Mircea Voda, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucuresti, precum si la numarul de telefon 0374/112.726.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Slobozia, județul Ialomiţa:

Vezi toate locurile de muncă din Slobozia

  f @