Acest anunț a expirat

Secretar al comunei

ANUNŢ EXPIRAT pe 30 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Secretar al comunei la Primaria Comunei Corbita:

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Corbita, judetul Vrancea.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management, ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 13 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisa;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul ANFP in termen de 20 zile si trebuie sa contina:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificata;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere);
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere/adeverinta care atesta ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Bibliografia necesara in vederea sustinerii concursului poate fi parcursa aici.

1.Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/2009, privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanta de urgenta privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor nr. 27/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea privind transparenta decizionala in administratia publica nr. 52/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordonanta de urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 213/1998, actualizata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Constitutia Romaniei, republicata.

Relatii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici din bd. Mircea Voda, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucuresti, precum si la numarul de telefon 0374/112.726.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Focşani, județul Vrancea:

Vezi toate locurile de muncă din Focşani

  f @