Expirat - Inspector SSM

DANIELI ENGINEERING ROM SRL
Anunţul nu mai este valabil

CERINTE:

- Absolvent al cursului de perfectionare in domeniul SSM (80 de ore).

- Experienta relevanta in domeniul SSM

- Cunostiinte PC, pachetul MS Office.

-  Conoasterea limbi engleze sau italiana ( scris,  vorbit )-obligatoriu . CV se depune in limba engleza sau italiana.

-  Posesor carenet de conducere, cat. B

-Spirit de ordine si disciplina, usurinta in comunicare, abilitati pentru lucru in echipa

 

Descrierea post:

-Organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de prevenire si protectie, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

- Controleaza, monitorizeaza  activitatiile personalului de pe santier tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si a fiselor tehnologice respectand autorizatiile de munca.

Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM.

Monitorizeaza periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare angajat de pe santier in domeniul SSM si verifica insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite. Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente. 


Locuri de muncă recente în Controlul Calităţii şi Siguranţă în Galaţi, județul Galaţi:

Vezi toate locurile de muncă din Galaţi