Expirat - Inginer mecanic

Anunţul nu mai este valabil

 • Sa asigure coordonarea activitatii departamentului tehnic cu activitatea celorlalte departamente (de cercetare, financiar-contabil, contractare-valorificare, productie, administrativ);
• Sa acorde consultanta si consiliere tehnica directorului general, in vederea luarii unor decizii eficiente in ceea ce priveste societatea;
• Sa urmareasca si sa asigure respectarea regimului tehnologic al fiecarei instalatii, a realizarii la termen si de buna calitate a lucrarilor de reparatii si revizii a instalatiilor si utilajelor;
• Sa urmareasca si sa asigure incadrari in consumurile specifice stabilite la energie si combustibili prin intocmirea si completarea zilnica a registrului de consum (energie electrica, apa, gaze, etc.) si raportarea catre conducere a depasirilor;

·  Sa asigure pastrarea intr-un loc special si sigur a intregii documentatii tehnice, aferente tuturor utilajelor din dotare si asigura asistenta de specialitate in cazul reviziilor si reparatiilor;

·  Sa organizeze si sa asigure asistenta tehnica in cadrul sectiilor de productie;

·  Sa organizeze, analizeze si sa urmareasca respectarea dispozitiilor legale privind prevenirea accidentelor de munca

·  Sa indrume si sa verifice activitatile sectiilor pentru buna intretinere a instalatiilor si utilajelor;
• Sa asigure aprovizionarea ritmica a sectiilor cu materiale, combustibili si utilajele necesare realizarii programului de productie;
• Sa intocmeasca instructiunile de functionare a instalatiilor si utilajelor, precum si a instructiunilor proprii de protectie a muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;

·  Sa stabileasca si sa repartizeze responsabilitatile in cadrul departamentului tehnic si a celorlalte compartimente din subordine;

·  Sa intocmeasca programul de revizii si reparatii a mijloacelor si instalatiilor tehnice si sa urmareasca respectarea acestuia;

·  Sa solicite si sa verifice zilnic consumurile energetice prezentate de sefii de compartimente si sa ia masuri pentru optimizarea acestora;

·  Sa intocmeasca zilnic planul de activitate si sa il comunice sefilor de departamente din subordine;


Vezi toate locurile de muncă de la S.C. Frigorifer S.A.

Vezi toate locurile de muncă din Tulcea