Acest anunț a expirat

Director executiv

ANUNŢ EXPIRAT pe 16 septembrie 2017

Telefon: arată

Angajare Director executiv la Primaria Municipiului Onesti:

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de director executiv – Directia economico financiara a Municipiului Onesti, judetul Bacau.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiintele economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 26 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisa;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul ANFP in termen de 20 zile si trebuie sa contina:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificata;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere);
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere/adeverinta care atesta ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Bibliografia necesara in vederea sustinerii concursului poate fi parcursa aici.

1.Constitutia Romaniei;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 2, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4.Legea administratiei publice locale nr.215 /2001 privind administratia publica locala, republicata;
5.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica ;
7.Legea nr.53/2003 – privind Codul Muncii, republicata;
8.Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
9.Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
10.Legea responsabilitatii fiscal – bugetare nr. 69/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Ordonanta de urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
12.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
13.Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
14.Hotararea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
15.Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
16.Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
17.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, republicata.

Relatii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici din bd. Mircea Voda, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucuresti, precum si la numarul de telefon 0374/112.726.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Oneşti, județul Bacău:

Vezi toate locurile de muncă din Oneşti

  f @