Acest anunț a expirat pe 17 ianuarie 2017

Auditor asistent

Telefon: arată

Angajare Auditor asistent la Primaria Comunei Comanesti:

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante de auditor asistent – Compartiment audit din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Comanesti, Judetul Suceava.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 13 decembrie 2016, ora 09:00: proba suplimentara de testare a cunostintelor PC;
 • 05 ianuarie 2017, ora 10:00: proba scrisa;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul ANFP in termen de 20 zile si trebuie sa contina:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificata;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere);
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere/adeverinta care atesta ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Bibliografia necesara in vederea sustinerii concursului poate fi parcursa aici.

 1. Constitutia Romaniei;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
 4. Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 672/2002, republicata, privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.

Relatii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici din bd. Mircea Voda, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucuresti, precum si la numarul de telefon 0374/112.726.


Vezi toate locurile de muncă din Comăneşti

  f @