Universitatea De Medicina Si Farmacie Targu Mures

Universitatea De Medicina Si Farmacie Targu Mures

Locuri de muncă la Universitatea De Medicina Si Farmacie Targu Mures


2 locuri de muncă active:


42 locuri de muncă expirate:

Sef serviciu în Târgu Mureş, MS
Laborant în Târgu Mureş, MS
Biologi si farmacist (4 posturi) în Târgu Mureş, MS
Informatician si ingrijitor (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Ingrijitor (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Bibliotecar, administrator financiar, ingrijitor (3 posturi) în Târgu Mureş, MS
Administrator financiar, administrator patrimoniu (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Asistent cercetare (3 posturi) în Târgu Mureş, MS
Administrator financiar S în Târgu Mureş, MS
Administrator patrimoniu IS în Târgu Mureş, MS
Ingrijitor, laborant (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Fochisti si ingrijitor (3 posturi) în Târgu Mureş, MS
Secretar în Târgu Mureş, MS
Administrator si secretar (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Secretar S în Târgu Mureş, MS
Director general în Târgu Mureş, MS
Secretar IV S si legator manual în Târgu Mureş, MS
Ingrijitor (17 posturi) în Târgu Mureş, MS
Muncitor, paznic (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Administrator patrimoniu, psiholog (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Laborant (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Administrator patrimoniu si bibliotecar II (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Administrator patrimoniu S si administrator financiar S în Târgu Mureş, MS
Laborant, administrator patrimoniu (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Muncitor (electrician) în Târgu Mureş, MS
Sef serviciu si brancardier (3 posturi) în Târgu Mureş, MS
Administrator patrimoniu S în Târgu Mureş, MS
Asistent medical si administrator patrimoniu II S în Târgu Mureş, MS
Administrator patrimoniu în Târgu Mureş, MS
Tehnician dentar si muncitor calificat (3 posturi) în Târgu Mureş, MS
Muncitor (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Administrator patrimoniu si ingrijitor în Târgu Mureş, MS
Administrator patrimoniu si ingrijitor (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Administrator patrimoniu S si laborant (4 posturi) în Târgu Mureş, MS
Muncitor calificat (2 posturi) în ,
Administrator financiar I S în Târgu Mureş, MS
Asistent de cercetare în Târgu Mureş, MS
Administrator patrimoniu II în Târgu Mureş, MS
Medic specialist în Târgu Mureş, MS
Paznici si muncitor I - fochist (12 posturi) în Târgu Mureş, MS
Asistent medical si secretar (2 posturi) în Târgu Mureş, MS
Inginer sistem în Târgu Mureş, MS
  f @