Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Neamt

Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Neamt

Locuri de muncă la Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Neamt

Adresa: str Alexandru cel Bun, nr. 11

57 locuri de muncă expirate:

Asistent social (2 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspectori de specialitate, asistent medical si sef complex (7 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Educator în Piatra Neamţ, NT
Coordonator zonal, asistent social, psiholog, expert PR, cadru didactic, instructor educatie, cadru medical. ingrijitor, coord în Piatra Neamţ, NT
Asistent medical si inspector specialitate (2 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspector , consilier (2 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Asistent medical, inspector de specialitate si sef centru (3 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Coordonator zonal în Piatra Neamţ, NT
Asistent medical si inspectori de specialitate (3 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Muncitor, ingrijitor si infirmiera în Piatra Neamţ, NT
Sef birou în Piatra Neamţ, NT
Psiholog practicant si inspectori (3 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Asistent medical, ingrijitor si inspector (5 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspector asistent în Piatra Neamţ, NT
Inspector (2 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspectori (2 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Psiholog practicant, inspector specialitate (3 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Sef serviciu în Piatra Neamţ, NT
Inspectori , consilier (3 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Functii contractuale (11 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspectori si consilieri (5 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Kinetoterapeut în Piatra Neamţ, NT
Psiholog debutant în Piatra Neamţ, NT
Functii contractuale (5 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspector, consilier (2 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspector si consilier (3 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Auditor superior în Piatra Neamţ, NT
Functii contractuale (7 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Sef centru (2 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Consilier si inspector (4 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Instructori de educatie (7 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Functii contractuale (20 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Functii contractuale (9 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Asistent social debutant în Piatra Neamţ, NT
Asistent social debutant si inspector de specialitate debutant în Piatra Neamţ, NT
Inspector de specialitate si medic (3 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Psiholog (4 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Muncitor, ingrijitoare (4 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Asistent medical, infirmiera (3 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Pedagog social, instructor educator (9 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspector, medic si psiholog (4 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Asistent medical în Piatra Neamţ, NT
Pedagog social principal în Piatra Neamţ, NT
Inspector de specialitate II în Piatra Neamţ, NT
Ingrijitoare în Piatra Neamţ, NT
Consilier superior în Piatra Neamţ, NT
Consilier si inspector (3 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspector superior (2 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspector si magaziner (2 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Sef centru si pedagogi sociali (4 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Instructor educator si kinetoterapeut (3 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspector, asistent social si psiholog (5 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Ingrijitoare, infirmiera, asistent medical (7 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Pedagog social (6 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Magaziner si administrator (2 posturi) în Piatra Neamţ, NT
Inspector I superior în Piatra Neamţ, NT
Director în Piatra Neamţ, NT
f @